Ko Kun San Cewa Ali Nuhu Yafi Dauda Kahutu Rarara Kuɗi Nesa Ba Kusa Ba A Masana’ar Kannywood Kalla Kuga Videon Domin Ganin Bambancin Dake Tsakanin Attajiran Biyu (2).

Ko Kun San Cewa Ali Nuhu Yafi Dauda Kahutu Rarara Kuɗi Nesa Ba Kusa Ba A Masana’ar Kannywood Kalla Kuga Videon Domin Ganin Bambancin Dake Tsakanin Attajiran Biyu (2).

Ba wai ana azumi ne kaɗai don a daina ci da sha (azumin baki) ba, ko don a horar da mu da yunwa, a’a; dukkan gaɓɓanmu, harshe, ido, kunne, hannu… suna azumi.

 

• Azumin harshe (magana) shi ne kamewa daga zantuka marasa ma’ana, ko na haramci; kamar ƙarya, ƙazafi, gulma da yasassan zance (mis. jayayya akan kwallo ko siyasa), sai dai zikiri da ambaton kyawawan kalmomi.

 

• Azumin ido (gani) shi ne kiyayewa daga kalle-kallen haramun a zahiri (kallen ƴan mata a titi) ko a cikin wayoyinmu, shiga shafukan baɗala sa fitsara a cikin wayoyi.

 

• Azumin kunne (ji) shi ne kiyaye sauraron haram, raye-raye da kaɗe-kaɗe, gulmace-gulmace, laɓewa da jin sautukan ‘yan mata (wanda ba ajnabiyya ba), sauraron zantuka marasa ma’ana da sauransu.

 

• Azumin hannu (taɓawa) shi ne kiyaye taɓe-taɓe, ko sata, ko taɓa kayan wani ba tare da izininsa ba.

 

• Azumin ƙafa (tafiya) shi ne kiyaye takawa zuwa wajen alfasha (saɓon Allah); sai dai wurin aiyuka na halal, masallaci ko wuraren tunatarwa.

 

• Azumin hanci (sansani) kiyaye shaƙar kayan maye ta hanci.

 

• Azumin zuciya (tunani da ƙulle-ƙulle) shi ne ka riƙa tunatar da kanka alheri, ka guji ƙullatar kowa, ko ajiye sharri a ƙarƙashin zuciyarka.

 

Idan tunaninka azumi kamewa daga ƙin ci da sha ne kaɗai, Manzon Allah ce wa: “duk wanda bai bar maganar zur ba (alhalin yana azumi), ba ruwan Ubangiji da yunwa da kishirwarsa” (Bukhari, 1903).

 

Babu ma ma’ana, idan kana tunani wai an wajabta azumi don a yi wa wasu horo da yunwa. Azumi makaranta ne da ƙara samun kusanci da tsoron Allah, darussan kamewa daga alfasha, yawaita ibada, jinƙai da tausayi da aka koya, ana so a ci gaba yi har bayan Ramadhana.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button